idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải
Sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk được sắp xếp theo hướng tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

- Thành lập phòng Kế hoạch - Tổng hợp trên cơ sở tổ chức lại phòng Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng sở.

- Giải thể phòng Pháp chế - An toàn.

Sau khi tổ chức lại, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải gồm có:

* Lãnh đạo Sở: Gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

* Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp gồm:

+ Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ:

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông;

- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

+ Đơn vị sự nghiệp: Căn cứ đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước về giao thông vận tải ở địa phương, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập hoặc không thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 1467/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải trái với quy định tại Quyết định này./.

Tin: Lan Hương

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter