idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 99 khách và không thành viên đang online

Thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện việc giao số lượng cấp Phó trưởng phòng 12 cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố
Thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện việc giao số lượng cấp Phó trưởng phòng 12 cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố

Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 01 đơn vị cấp huyện là UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã thực hiện việc giao số lượng cấp phó cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố.

Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 16/4/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về việc thông qua Đề án giải thể phòng Dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột và quy định của pháp luật, ngày 04/5/2021, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành Quyết định số 3049/QĐ-UBND về việc giao số lượng cấp Phó Trưởng phòng 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP. Như vậy, hiện nay, trong tổng số 12 phòng chuyên môn trực thuộc UBND thành phố thì có 04 phòng chuyên môn có 03 Phó Trưởng phòng là Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị; có 04 phòng chuyên môn có 02 Phó Trưởng phòng là Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; có 04 phòng chuyên môn có 01 Phó Trưởng phòng là Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Thanh tra. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố cũng giao cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ số lượng cấp phó được giao, để thực hiện quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý đúng quy định hiện hành.

Tin: Lan Hương – Phòng Tổ chức biên chế

 

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter