idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH THÀNH MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  VIỆC THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020
CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH THÀNH MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  VIỆC THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

  Sáng ngày 30/11/2020 Cụm thi đua các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua năm 2020 tại Khánh Hòa; tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Văn phòng Sở Nội vụ của 11 tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và Lâm Đồng.

GUTĐ 1

Quang cảnh Hội nghị

  Tại Hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa (đơn vị Cụm trưởng) đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021. Trong năm 2020, Sở Nội vụ các tỉnh, thành đã tập trung triển khai các công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra; tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nội vụ và UBND cấp tỉnh. Các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp rà soát, đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức, bộ máy chính quyền và trong công tác cán bộ, quản lý biên chế, cải cách hành chính, thanh tra công vụ, quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, tôn giáo, thi đua khen thưởng góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành.

  Năm 2020 do tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới các nhiệm vụ cần thiết phải làm việc trực tiếp nên Sở Nội vụ các tỉnh, thành đã chuyển sang phương pháp làm việc trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc qua đó góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, tiết kiệm kinh phí... Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ của Cụm thi đua vẫn còn một số hạn chế như: do Cụm mới thành lập 01 năm nên việc triển khai các công việc còn khó khăn; do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc tổ chức một số hoạt động chung của Cụm như Hội thao, Hội thi phải hủy bỏ...

  Tại Hội nghị, Sở Nội vụ các tỉnh, thành cũng đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Nội vụ tại địa phương qua đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Bộ Nội vụ. Các nội dung thắc mắc, kiến nghị đã được dại diện Văn phòng Bộ Nội vụ giải đáp đồng thời ghi nhận để báo cáo Bộ trưởng đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

GUTĐ 2

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bình Định trình bày những khó khăn trong công tác Nội vụ tại địa phương

  Sau khi thông qua kết quả đánh giá, chấm điểm thi đua của các đơn vị, Hội nghị đã thống nhất đề xuất Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua đối với Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa; tặng Bằng khen đối với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam.

GUTĐ 3

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

  Hội nghị đã thống nhất bầu Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai làm Cụm trưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên năm 2021, các đơn vị đã cùng nhau ký giao ước thi đua và cam kết thực hiện các nội dung như: thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; thi đua thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực tham gia phong trào thi đua phát huy sáng kiến trong công tác; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng...

Phong Thu - Văn phòng Sở

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter