idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Đại hội Chi bộ Công chức, viên chức – Tổ chức, biên chế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đại hội Chi bộ Công chức, viên chức – Tổ chức, biên chế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022

    Ngày 13/3/2020, Chi bộ Công chức, viên chức – Tổ chức, biên chế tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bạch Văn Mạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và 12 đảng viên (11chính thức, 01 đảng viên dự bị) và 02 quần chúng ưu tú của Chi bộ tham dự đại hội.

H TCBC 1

Đại hội đảng viên Chi bộ Tổ chức, biên chế- Công chức, viên chức, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bạch Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ qua (2017-2020); đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất; đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; phát huy và kế thừa những thành tựu đã đạt được và khắc phục những hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ qua.

TCBC2

Đồng chí Bạch Văn Mạnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

    Tại Đại hội đã đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ I, nhiệm kỹ 2017- 2020; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy nhiệm kỳ qua, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chính đốn đảng và Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm.Từ đó, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ lần thứ thứ II năm 2020 – 2022.

   Tại Hội nghị các Đại biểu đã thảo luận sôi nổi và mạnh dạn đưa ra các ý kiến, giải pháp có tính sáng tạo; nhằm xây dựng phương hướng mang tính khoa học và thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 vào công tác chuyên môn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TCBC ĐH

Các đại biểu tham dự đại hội.

   Trên cơ sở Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 -2022 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt. Đại hội đã bầu ra cấp ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí: Đồng chí Võ Văn Hùng, Bí thư; đồng chí Trần Công Lộc làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Xuân Dũng làm Chi ủy viên Chi bộ.

TCBCĐH

Các ủy viên Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội.

   Đại hội Chi bộ Công chức, viên chức – Tổ chức, biên chế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã diễn ra thành công./.

 

                                                                     Tin và ảnh: Đinh Thu – P.TCBC.

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter