idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 116 khách và không thành viên đang online

Đại hội Chi bộ Thanh tra – Cải cách hành chính lần thứ III, nhiệm 2020 - 2022
Đại hội Chi bộ Thanh tra – Cải cách hành chính lần thứ III, nhiệm 2020 - 2022

   Ngày 11/3/2020, Đại hội Chi bộ Thanh tra – Cải cách hành chính lần thứ III, nhiệm 2020 - 2022 đã được diễn ra. Về dự đại hội có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

   Chi bộ Thanh tra – Cải cách hành chính (CCHC) là Chi bộ ghép Thanh tra Sở với phòng Cải cách hành chính, chức năng nhiệm vụ là tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; tham mưu giúp lãnh đạo Sở làm đầu mối thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình cải cách hành chính của tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.Tổng số đảng viên trong chi bộ là 11 đảng viên.

fdb96e614d6eb630ef7f

 

Đại hội đảng viên Chi bộ Thanh tra – CCHC, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: H.Yến

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo đảng viên và quần chúng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết của đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra, cụ thể:

- Đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt, cùng các bộ phận chuyên môn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả cao về công tác thanh tra, công tác cách hành chính.

- Đối với công tác chính trị tư tưởng, Chi bộ đã quan tâm, triển khai kế hoạch của Đảng uỷ, cơ quan trong việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đảng viên trong chi bộ có ý thức đi sâu, đi sát quần chúng, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và của chi bộ.

- Đối với công tác xây dựng Đảng, đảm bảo sinh hoạt của chi bộ đúng theo Điều lệ Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy và Chi bộ đề ra, đảng viên tham gia đầy đủ, đúng các kỳ sinh hoạt chi bộ, đóng đảng phí đúng qui định; giữ gìn thẻ đảng nghiêm túc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng ngày càng tốt hơn.

- Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ trước đã được Chị bộ triển khai, thực hiện cơ bản với kết quả cao.

Định hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Thanh tra - CCHC tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo đảng viên, công chức đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phấn đấu xây dựng chi bộ hàng năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ea6005af26a0ddfe84b1

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh H.Dương

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ Sở Nội vụ. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất; đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; phát huy và kế thừa những thành tựu đã đạt được và khắc phục những hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Đội ngũ đảng viên trẻ phải là tiên phong, xung kích thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

18f2213b0234f96aa025

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: H.Dương

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng Cải cách hành chính được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Trần Vinh – Chánh Thanh tra Sở giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Ngô Thị Lệ Thu – Phó Chánh Thanh tra Sở được bầu là Chi ủy viên, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

a03236f015ffeea1b7ee

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng tặng hoa, chúc mừng cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ mới. Ảnh: H. Dương

Phát biểu ra mắt tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hồng đại diện Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại hội và phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của Chi bộ để thực hiện lãnh, chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

a2a74d756e7a9524cc6b

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới phát biểu ra mắt tại đại hội. Ảnh H.Dương

Tin&ảnh: Hữu Dương

dich vu cong

dan hoi

co so du lieu quoc gia

van ban chi dao

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak