idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 372 khách và không thành viên đang online

Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018
Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018

Sáng ngày 11/9/2018, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 170 chức việc của đạo Cao Đài và Công giáo.

11.9.2018a

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu 02 văn bản quan trọng: Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017. Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016 gồm 9 chương, 8 mục, 68 điều; Nghị định 162/2017/NĐ-CP, được chính phủ ban hành ngày 30/12/2017 có 6 chương, 25 điều và hai văn bản quan trọng này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Nội dung của văn bản nêu trên bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

11.9.2018b

Thông qua hội nghị, chức việc đạo Cao Đài và Công giáo trên địa bàn tỉnh nắm bắt được nội dung của Luật, các văn bản hướng dẫn cũng như các thủ tục hành chính cần thiết để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo và cá nhân đúng theo quy định của pháp luật./.

Tin và Ảnh: Bích Vượng

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter