idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO QUÝ III VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV/2017
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO QUÝ III VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV/2017

Ngày 05/10/2017 Ban Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của 15  Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố.

Trong quý III/2017, cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Trường Nghiệp vụ công tác tôn giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng tôn giáo và công tác tôn giáo cho 200 cán bộ phụ trách công tác tôn giáo các ngành Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và Bí thư các xã, phường, thị trấn của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết 43 nhu cầu tôn giáo (Công giáo 11, Phật giáo 29, Tin lành 03) về các lĩnh vực: xây dựng, thành lập đơn vị cơ sở, bổ nhiệm, đi học, …đúng quy định. Quản lý tốt hoạt động diễn ra trong và ngoài cơ sở tôn giáo, tập trung đông người (An cư Kiết hạ, lễ Vu Lan (15/7 ÂL), Đại hội GHPG Việt Nam tỉnh của Phật giáo; lễ Đức Maria hồn và xác lên trời của Công giáo; Bầu cử Ban Đại diện Tin lành tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2019).

 Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần  khắc phục như: Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chủ yếu là phối hợp, lồng ghép, chưa chuyên sâu. Việc nắm tình hình và đấu tranh xử lý các hoạt động truyền đạo, sinh hoạt tôn giáo trái phép chưa kịp thời. Một số phòng Nội vụ thực hiện chưa nghiêm túc các báo cáo tuần, tháng, quý.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những thành tích đã đạt được, lãnh đạo Ban Tôn giáo đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm và nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành trong quý IV/2017.

Thúy Ly

(Ban Tôn giáo)

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter