idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức sở nội vụ và trung tâm lưu trữ lịch sử
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức sở nội vụ và trung tâm lưu trữ lịch sử

Sáng ngày 29/3/2021 Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử; tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc; đại diện Đảng ủy; trưởng các đoàn thể; trưởng các cơ quan, đơn vị và các công chức được điều động, bổ nhiệm.

1

Đồng chí Bạch Văn Mạnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm và giao phụ trách cho các công chức, viên chức

Tại Hội nghị, theo sự ủy quyền của Giám đốc, đồng chí Lê Quang Đương, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ đã thông qua các văn bản về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cụ thể: Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ; Thông báo số 38/TB-SNV ngày 23/3/2021 của Sở Nội vụ, về việc triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ và Đề án tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ. Theo đó chấm dứt hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Phòng Cải cách hành chính kể từ ngày 01/4/2021 đồng thời Phòng Cải cách hành chính và văn thư lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Bạch Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm và giao phụ trách cho các công chức, viên chức theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Đại diện cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và giao phụ trách, đồng chí Lê Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Cải cách hành chính và văn thư lưu trữ cám ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Giám đốc và xin hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Bạch Văn Mạnh mong rằng trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và giao phụ trách sẽ tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phong Thu

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter