idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI
DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI

(Hình thức công khai trên Trang TTĐT Sở Nội vụ)

1. Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở Nội vụ;

2. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ;

3. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;

4. Quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Nội vụ;

5. Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Sở Nội vụ;

6. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu của Sở Nội vụ;

7. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế của Sở Nội vụ;

8. Báo cáo công tác định kỳ của Sở; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành Nội vụ; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của Sở Nội vụ; thông tin về kết quả chương trình, đề tài khoa học do Sở Nội vụ thực hiện;

9. Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật Tiếp cập thông tin; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Sở Nội vụ và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;

10. Thông tin về thuế, phí, lệ phí về lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

11. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter