idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN


STT Tên dự thảo Ngày bắt đầu Ngày Kết Thúc
1 Góp ý Dự thảo quyết định quy định tiêu chí, đánh giá và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/03/2019 26/03/2019
2 Dự thảo văn bản trình thay thế Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, điều động luân chuyển, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh 20/02/2019 27/02/2019
3 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh và Tổ giúp việc 19/11/2018 26/11/2018
4 Dự thảo Quyết định quy định tiêu chí, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 02/11/2018 16/11/2018
5 Dự thảo Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 23/08/2018 31/08/2018
6 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 10/NQ-CPvà Chương trình số 27-CTr/TU 04/05/2018 17/05/2018
7 Dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện 20/04/2018 24/04/2018
8 Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 16/03/2018 30/03/2018

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter