idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

      Sáng ngày 07/02/2020 tại Hội trường Sở Nội vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

      Tại Hội nghị, đồng chí Bạch Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở đã trình bày Chuyên đề  năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề gồm có 2 phần chính: “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

sep manh

Đồng chí Bạch Văn Mạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy truyền đạt tại Hội nghị

      Đồng chí Bạch Văn Mạnh nhấn mạnh, theo Hồ Chí Minh đoàn kết của người được thể hiện: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”; “Đoàn kết là thắng lợi’; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”… đoàn kết là “điểm mẹ”, điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

      Qua hội nghị nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng./.

                                                                                  Tin và ảnh: Nhung Nguyễn

dich vu cong

dan hoi

co so du lieu quoc gia

van ban chi dao

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak